Ny isbana (samt nytt kylaggregat/sarg)

Uppspolning av is har påbörjats och vi vågar nog påstå att vi kan släppa på föreningar och allmänhet på måndag kl.09.00. Då startar vi med allmis v.44 mån-fre delad bana med och utan klubba. Mycket kvarstår med bås/sekreteriat/plexiglas samt isytan men vi hoppas och tror att allt flyter på nu. Stora investeringar och projekt pågår med ny isplatta, nya kylaggregat samt ny sarg.

Ny isbana